Кандидатите за народни представители от листата на Коалиция „БСП за България“ инж. Паруш Парушев, общински председател на социалистите в Бургас, трети в листата и инж. Живко Господинов, областен координатор на БСП в морския град, който заема двадесет и пето място, се срещнаха с жители на бургаското село Извор. Те разговаряха с хората и дискутираха по теми, свързани с актуалната политическа обстановка в страната и обсъдиха регионални проблеми.

Специално внимание беше обърнато на въпроси, касаещи земеделието, като беше подчертано, че за да се развива отрасъла е нужно осигуряването на жизнена среда и социален стандарт за младите семейства, които имат желание да се устроят в селата и селските райони. Присъстващите с носталгия си спомниха за времето, когато земите около село Извор са се славели като едни от най-богатите за производство на плодове и зеленчуци.
Народните представители коментираха, че балансираното развитие на отрасъла може да бъде постигнато чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни. По думите им сред приоритетните мерки, които БСП предлага да бъдат предприети във връзка със стремежа земеделските стопани да се подкрепят от държавата е възстановяването на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие, развитие на зеленчукопроизводството, овощарството и биоземеделието, както и подкрепата за създаване на нови фамилни малки и средни земеделски стопанства. Не на последно място те откроиха важността на подкрепата за доходите на фермерите, работните места и прехода към устойчиво
земеделие, като същевременно бъде осигурена защита от нелоялна конкуренция от трети страни и ценови спекулации.
Кандидатите за народни представители благодариха на присъстващите за изразеното доверие и ги призоваха за активност в изборния ден.