Общински съветници

Чанко Мирчев
Общински съветник
Роден на 21.03.1958г.

Професия: Управител на Транспортна болница гр. Бургас

Мандат : 2017-2020г.
Кирил Петков
Общински съветник
Роден на 08.08.1949г.

Професия: Бивш офицер към Министерство на отбрана

Мандат : 2016-2020г.