Общински съветници

Евгений Мосинов
Общински съветник
Роден на 30.04.1965г.

Професия: Адвокат

Мандат
2011-2015г. / 2016-2020г.
Чанко Мирчев
Общински съветник
Роден на 21.03.1958г.

Професия: Управител на Транспортна болница гр. Бургас

Мандат : 2017-2020г.
Кирил Петков
Общински съветник
Роден на 08.08.1949г.

Професия: Бивш офицер към Министерство на отбрана

Мандат : 2016-2020г.
Стоян Колев
Общински съветник
Роден на 13.01.1958г.

Професия: Финансист

Мандат: 2016-2020г.