Общинският съветник от БСП Чанко Мирчев ще има отрита приемна за граждани на 23 февруари /петък/, от 9.00 до 11.00 часа в централата на социалистите в Бургас на ул. „Фердинандова“ 60.

Чанко Мирчев е член на четири комисии в Общински съвет – Бургас – Комисия по чл. 4 на правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, Комисия по чл. 10, ал. 1, т. 2 от правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регострирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи деийност в направление „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, постоянната Комисия по здравеопазване и постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни.