Среща с жители на Равнец, Камено и Айтос проведе водачът на листата на Коалиция „БСП за България“ за 2- ри МИР – Бургас инж. Петър Кънев. В разговорите участваха кандидатите за народни представители от листата на социалистите Станимир Баев, Тодор Байчев, Чанко Мирчев, Анелия Вичева, Георги Георгиев, Руси Русев, Живко Бараков, Паруш Парушев, общинският лидер на БСП в Бургас Живко Господинов и областният председател на Съюз на жените – социалистки в Бургас Тинка Желязкова.

Представена беше предизборната платформа на „БСП за България“ и бяха откроени основните приоритети в нея. Особено внимание бе отделено на акценти от социалната политика, като беше отбелязан приноса на социалистите по отношение на постигнатите по тяхно настояване придобивки.

Посочени бяха стъпките, които е нужно да бъдат направени, за да бъде постигнат достоен живот както за младите хора, така и за пенсионерите и уязвимите групи. Сред тях са отпускане на еднократна помощ при раждане, обвързване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата, увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки, нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години, увеличение на дневното обезщетение за безработица, осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии, увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“, осигуряване на безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст, създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания и други.

Обърнато беше внимание и на проблемите, които е нужно да бъдат разрешени, за да се развива земеделието в страната и да бъде наистина модерно. Балансирано развитие на отрасъла според кандидатите за народни представители би могло да се постигне чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни, чрез подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделието и животновъдство, чрез въвеждане на държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия за земеделските стопани. Коментирана бе и необходимостта от възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие. Общо бе мнението, че всичко това няма как да стане ако не бъде осигурена жизнена среда и социален стандарт в селата и селските райони.

По отношение на вътрешната сигурност беше коментирано, че е нужно държавата да създаде защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите, а борба с престъпността и корупцията да се води непрестанно.

Присъстващите на срещите задаваха много въпроси и изразиха своята позиция по актуални за страната въпроси. Те изразиха подкрепата си към кандидатите на Коалиция „БСП за България“, които от своя страна поеха ангажимент да оправдаят доверието им.