В Регионалния съвет на КНСБ в Бургас се проведе среща между представители на Синдиката и членове на политическа партия БСП, с представителя от тяхната листа за кандидат депутат, Станимир Баев. Поканата за срещата и инициативата за дискусии беше инициирана от страна на политическа партия БСП. На срещата г-н Баев представи своята визия по релевантни теми, свързани с политики в областта на образованието, сфера в която е експерт. Обсъдени бяха възможности и перспективи пред бизнеса, ефективни мерки за повишаване на доходите и овладяване на инфлационния индекс в областта, с цел подобряване на жизнения стандарт на икономическите субекти. По време на дискусията представителите на РС на КНСБ – Бургас предоставиха в писмена форма исканията на Синдиката като призоваха за подкрепа на предложенията на КНСБ за бюджет 2023 г., свързани с повишаване на доходите, включително повишения в МРЗ, предприемане на мерки за овладяване на инфлацията, която през последните месеци значително се увеличава, а това влияе негативно върху стандарта на икономическите агенти. Представени бяха искания, свързани със справедлив зелен преход, гарантиране правото на здравословни и безопасни условия на труд, промяна в регламентацията на сумираното изчисляване на работното време, разширяване на обхвата и насърчаване на дейности, свързани колективното трудово договаряне.