„От  БСП – Бургас, освен че бяхме против увеличението на цената на билета през 2017 г., всяка година сме предлагали нейното намаление с различни аргументи, но без резултат. Аз съм категорично против подобно увеличение“, категоричен е Живко Господинов.

Живко Господинов търси решения на проблемите в село Твърдица

Общинският съветник от БСП Живко Господинов отправи писмени питания към кмета на Община Бургас Димитър Николов, свързани с разрешаването на наболели проблеми в бургаското село Твърдица. Първото от тях е относно изграждане на детска площадка в населеното място.

„След няколко срещи с жители на село Твърдица, хората поставиха въпроса за необходимостта от изграждане на детска площадка на територията на населеното място. Искането им е, е по преценка на Община Бургас, да бъде избран подходящ терен, където да бъде създадено съоръжението“, заявява Живко Господинов. Общинският съветник задава въпросите, предвижда ли община Бургас да организира обществено обсъждане с жителите на селото, за определяне на подходящ терен за целта и ще бъдат ли заложени средства за осъществяване на проекта в Бюджет 2022 на Община Бургас?

Второто питане е за необходимостта от извършване на ремонт на покривната конструкция на детската градина в Твърдица.

„Искането на жителите на населеното място е, след като вече е направено саниране на сградата на детската градина, да се предвидят средства и за ремонт на покривната й конструкция“, разяснява в документа общинският съветник.

Той иска да получи отговор на въпросите, предвижда ли община Бургас извършването на ремонт на покривната конструкция на детската градина в селото и ще  бъдат ли заложени средства за ремонта в Бюджет 2022 на Община Бургас?