Общински предизборен щаб на БСП – Бургас изразява остър протест срещу Указанията на Общинска администрация – Бургас, давани на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бургас за задължително предоставяне от членовете на комисиите на банкови сметки за изплащането на възнагражденията за участието им в Парламентарни избори 2021. Тези действия на общинската администрация са в противоречие с нормите, установени в Изборния кодекс, методическите указания на ЦИК и указанията на РИК– Бургас от 31.03.2021 г. Освен това, с тези изисквания общинската администрация финансово обременява допълнително голяма част от участващите членове на СИК, непритежаващи лични банкови сметки. Ние смятаме, че не следва членовете на СИК да се лишават от възможността изплащането на тези възнаграждения да се извършва и в брой на каса в община Бургас.

 

 

 

https://rik02.cik.bg/ns2021

31.03.2021

ПО ПОВОД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ

 

ИЗПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ПО ТРИ НАЧИНА, ПО ВАШ ИЗБОР:

В БРОЙ НА КАСА, ПО ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА, ИЛИ ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ БАНКА ЗА БАНКОВА СМЕТКА, АКО Е ВАША ЛИЧНА.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ ПЛАТЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ, ПОСОЧЕТЕ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ IBAN НА ВАША ЛИЧНА СМЕТКА.  

АКО ПОСОЧИТЕ БАНКОВА СМЕТКА НА ДРУГ ТИТУЛЯР,  ЗА ДА ВИ ПРЕВЕДАТ ПАРИТЕ ТАМ, ТОЙ ТРЯБВА ДА Е УПЪЛНОМОЩЕН (С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА)

ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ Е ПО ГРАФИК, ЗА КОЙТО ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ СЪОБЩЕНИЯ