Предвижда ли Община Бургас през 2021 г. изграждане на паркинг между блокове 3, 6 и 7 в ж.к. „Зорница”, както и улично осветление? Могат ли да се надяват хората, че на посоченото междублоково пространство през 2021 г. ще се извърши ремонт на тротоарната настилка?

Тези въпроси отправя общинският съветник от БСП Живко Господинов към кмета на Бургас.

„Живущи в тези блокове ми споделиха, че от години не е правен ремонт на посочената територия, въпреки че са поставяли въпроса многократно. На място е видно, че тротоарната настилка е компрометирана, а в междублоковото пространство, използващо се за паркиране на автомобили, настилка въобще липсва.  Там липсва и каквото и да е улично осветление”, посочва общинският съветник.