След повече от час разисквания по време на днешното заседание на Общински съвет-Бургас, предложението на общинските съветници от БСП за намаляване цената на билета в градския транспорт не се прие.

В своя докладна записка съветниците на левицата предложиха цената на билетчето да се намали от 1.50 лв. на 1.20 лв., като разликата в цената от 0.30 лв. да се поеме от Община Бургас за срок от 13-ти юни до 31-ви декември тази година, като мярка в подкрепа на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка.

Не за първи път съветниците на БСП правят предложение за намаляване цената на билета, но то не се възприема от общинска администрация.