Васил Иванов Иванов бе преизбран за втори мандат като председател на Младежкото обединение /МО/ на БСП в Бургас по време на проведеното отчетно-изборно събрание на МО в морския град. Той благодари за гласуваното му доверие и призова за още по-усърдна съвместна работа и развитие на организацията.

По време на събранието бяха гласувани и делегатите, които трябва да присъстват на V-тата Национална отчетно-изборна  конференция на МО в БСП, която предстои да се проведе. Направиха се и предложения за председател и членове на Националния съвет на младежката организация.