Цветелина Пенкова бе говорител в рамките на Летния лагер на Младите европейски социалисти в Албена. Тя участва в панел, засягащ темата за по-голямо ангажиране на младите хора в политическия процес. В рамките на събитието бяха дискутирани и теми за участието на новите поколения при взимането на важни решения.

Цветелина Пенкова посочи, че политическите представители трябва да знаят защо младите хора са важни в политическата действителност. „Ние сме движещата сила и без нас икономиката и образователната система не могат да функционират, тъй като това са два от основните стълба на всяко общество и държава“. „Трябва да се борим и да сме активни в процеса на вземане на решения, но в същото време да сме прагматични и близо до проблемите, които пряко ни интересуват и с които се сблъсква младото поколение. Ние можем да представим конкретни решения на тези проблеми“, посочи представителят на Европейския парламент.

Пенкова изтъкна, че въпреки че има още какво да се желае относно активността на младите хора в политиката, при сегашния състав на ЕП депутатите под 40 г. са 158, което прави младите хора равни по брой на втората по големина политическа сила в ЕП. Тя посочи, че политическите партии трябва да се ангажират пряко с включването на младите поколения в политическия процес, за да може да бъдат обективно защитавани интересите на обществото.