Днес Европейският парламент в Страсбург проведе дебат по проекторезолюция за Многогодишна финансова рамка след 2020 г. Документът изразява позицията на Парламента за приоритетите и инструментите, които да бъдат финансирани през следващия програмен период. Парламентът представя своята позиция във важен момент преди Европейската комисия да излезе на 2 май с предложение за МФР след 2020 г. В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински изтъкна, че проекторезолюцията прави твърде критичната констатация, че сегашната МФР се е оказала негодна да покрие нуждите и предизвикателствата пред Евросъюза, като е изчерпала всички резерви в нея още в края на втората година. Повторението на подобна ситуация през следващия период би било гибелно за ЕС. Възникващи допълнителни приоритети, като например за отбрана, не трябва да се финансират за сметка на солидарността.

Пирински изтъкна, също така, че би било недопустимо т. нар. Пакет за социална справедливост, който днес ЕК представя, както и Европейският стълб за социалните права да останат просто заявления. Наложително е за изпълнението им да бъдат осигурени всички необходими ресурси, в това число и за реална Детска гаранция, осигуряваща на всяко нуждаещо се дете минимума храна, облекло и образование, така че да се скъса с парадокса в богат Съюз милиони деца да живеят в бедност. Следва също Европейският социален фонд да се утвърди като двигател на социалните инвестиции, включително чрез комбиниране с финансови инструменти, там където е подходящо и изпълнимо.