На 17-ти ноември президентите на трите европейски институции – Парламента, Комисията и Съвета на ЕС, лично и тържествено прокламираха Европейския стълб за социални права – документ-декларация на 20 принципа и права в три области: равни права и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална защита и включване. Вчера, 13-ти декември Европарламентът обсъди в пленарна зала първите стъпки за изпълнението на Стълба за социални права.

В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински цитира президента Юнкер, според когото ролята на Комисията главно се изчерпвала с даването на препоръки на страните-членки в рамките на т.нар. Европейски семестър за координиране на политиките. Пирински посочи, че това е съвършено недостатъчно, тъй като всъщност от Комисията се очакват преди всичко приоритетни действия и законодателни предложения за практически ефект от благозвучните намерения. Нещо повече – с предложението си за включване на т.нар. Фискален пакт в основните договори на ЕС, Комисията на практика допълнително затяга режима на автоматични бюджетни ограничения, т.е. на остеритет. Това на практика всъщност е нов съществен удар по Социална Европа – факт, който хората няма да пропуснат да отбележат!