„Опасявам се, че Община Бургас започва да се превръща в агенция за недвижими имоти. Ако имаме нужда от допълнителен паричен ресурс, нека да се каже. Но нека да спрем да декапитализираме общинската собственост и да търсим този относително лесен временен вариант за финансиране на приходната част на бюджета. Искам да призова кмета Николов и управляваната от него администрация да мотивира по-добре предложенията за продажби. Общинската собственост се продава тогава, когато Общината не може достатъчно ефективно да я стопанисва и управлява, когато има инвестиционно намерение, а не просто, защото ни трябват пари. По този път няма да стигнем далече”. Това заяви на пресконференция общинският съветник от групата на БСП в местния парламент Евгений Мосинов във връзка с жилищната политика на Община Бургас и утрешната сесия на Общински съвет-Бургас, на която има 42 точки, от които 20 % за продажби на общински жилища, 4 % – продажби на терени под съществуващо сгради и 3 % за продажби на празни терени.

Първоначално Мосинов обясни, че Общината внася, от името на кмета, една поправка в Наредбата за настаняване в общински жилища, която се опитва да разреши многократно поставяни въпроси на граждани. Първият е за фактическото съжителство.

„Досега можехме да настаняваме само семейства с формално сключен граждански брак, но не и другата популярна форма отглеждане на деца и на съжителстване – това е фактическото съжителство. Сега се прави една добра крачка напред, като се дава дефиниция на това понятие и се допуска настаняване на фактически съжителстващи като общо домакинство. Второ – прави се за първи път опит, тука ние ще подкрепим проекта за наредба, да се премахнат вечните наематели на общински жилища. Оказа се, че около 40 жилища се обитават повече от 15-20 години. Общинските жилища са по принцип за едни по-кратки периоди от време да бъдат отдавани под наем. Сега правилото е 5 години от начално настаняване, с една възможност, ако се отговаря на условията, допълнителни 5 години или максимум 10 години. Прави се едно друго допълнително облекчение. Досега изискването беше „и постоянен и настоящ адрес”, сега  думата „и” се замества с „или”, т.е. дава се една по-голяма гъвкавост. Това го приветствам. Ще го подкрепим” – коментира Евгений Мосинов.

Той пита дали Общината ще има нужния ресурс да посреща желаещите да се настаняват в общински жилища.

„В момента официално от Общината са установили, че са около 900, но аз тази приказка я чувам вече трета или четвърта година, при положение, че ние продаваме на година, поне досега, около 20 жилища, но не строим нито едно. Не го повтарям само аз, чувам го и от колеги от групата на ГЕРБ, че сегашната администрация не е построила и въвела в експлоатация нито едно ново жилище. На утрешната сесия ние ще трябва да гласуваме осем продажби на общински жилища, което е около 1 % от общия им брой. Чакащите, картотекирани в групите, които могат да бъдат настанявани, са около 300. Чакащите и подали молба въобще, са 900. Ние имаме около 900 жилища., т.е. за всяко жилище чака поне още един човек или семейство. Защо продаваме общински жилища?Би трябвало да ни бъде обяснено. Общината се нуждае от нови жилища, добре построени, не само панел. Имаме амбиции да настаняваме и лекари специалисти” – каза още Мосинов и допълни „Тука искам да хвърля камъка и към колегите от НФСБ, защото беше направен един плах опит да се отделят терени в жк „Меден рудник” и по една програма с европейско финансиране да се построи блок от т. нар. социални жилища. Ясно е, че към настоящата дата Общината не може да строи нови жилища със средства от ЕС. Мисля, че от капиталовата програма можем да заделим малко пари за нови жилища. Има терени” – заяви Мосинов.

Той смята, че това е проблем, който трябва да се постави от целия Общински съвет към кметската администрация, а не само да се разпродава.