На дискусия в Стара Загора президентът на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев предложи конкретни стъпки за спасяване на българската енергетика: дерогации по директивата и приетите нови правила за емисиите на вредни вещества, дългосрочна стратегия за развитието на сектора и финансова помощ за централите, работещи на лигнитни въглища.

„Важно е да мислим дългосрочно за бъдещето на българската енергетика. Нужен е финансов анализ, за да знаем колко са необходимите разходи за удължаването на живота на централите. Прогнозите са за около 3 млрд. лв. Осигурихме 2 млрд. лв. за панелките, а не мислим за толкова важен сектор. Правителството има финансов екип, нека дадат предложения – чрез целеви заем през Българската банка за развитие, чрез държавна помощ, чрез други финансови източници. Сега е моментът България да започне преговорите за кохезионната политика за новия финансов период. През него ще бъдат финансирани именно мерки за запазване на околната среда и преобразуването на енергетиката. Оттам също можем да получим финансиране. Няма как да оставим този важен сектор да загине. Той има икономически и социални измерения, засяга и националната сигурност. Първите ни конкретни стъпки сега трябва да са в посока постигането на дерогации.

Това заяви Станишев на кръгла маса, организирана от КНСБ и КТ „Подкрепа“ и посветена на промените на референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. В основата на опасенията за сериозни последствия за минната и енергийната индустрия е европейско законодателство за индустриални емисии, влязло в сила през 2011 г. По-конкретно, последното обновяване на допустимите нива за емисии от вредни вещества, определени на базата на най-добри налични практики в Европа.

В кръглата маса участват и премиерът Бойко Борисов, народни представители, членове на ЕП, министри, представители на бизнеса и гражданското общество.

В Стара Загора Станишев предложи и създаването на работна група, която да предложи дългосрочна стратегия за развитието на българската енергетика. „Процедурите в ЕП отдавна са изчерпани. Има опасност да хвърлим усилията си в грешна посока.Нека този път не работим на парче, а да очертаем дългосрочна стратегия за развитието на сектора.“, добави Станишев.