Общински съветници

Чанко Мирчев
Общински съветник

Роден на 21.03.1958г.

Професия: Управител на Транспортна болница гр. Бургас

Мандат : 2017-2019г. / 2019-2023г.

Георги Спасов
Общински съветник

Роден на 24.11.1985 г.

Професия: Инженер

Мандат : 2019-2023г.

Живко Господинов
Общински съветник

Роден на 22.09.1976 г.

Професия: Председател на БСП-Бургас

Мандат : 2019-2023г.

Йордан Георгиев
Общински съветник

Роден на 10.04.1964 г.

Професия: Управител на частна фирма

Мандат :2011-2015г. / 2019-2023г.

Павел Маринов
Общински съветник

Роден на 27.05.1964 г.

Професия: Юрист

Мандат : 2019-2023г.

Стоян Коларов
Общински съветник

Роден на 28.05.1982 г.

Професия: Икономист

Мандат : 2019-2023г.

Христо Панайотов
Общински съветник

Роден на 28.09.1980 г.

Професия: Финансист

Мандат : 2019-2023г.