Общински съвет

 Членове на ИБ на ОбС на БСП-Бургас

Имена Длъжност
1 Живко Павлов Господинов Председател на ОбС на БСП-Бургас
2 Тодор Ангелов Ненов Зам. Председател Местна политика
3 Николай Асенов Тишев Секретар Национална политика
4 Христо Пламенов Панайотов Секретар коалиционна политика и НПО
5 Георги Михайлов Спасов Секретар медийна политика
6 Васил Иванов Иванов Отговорник младежка политика
7 Тинка Асенова Желязкова Работа с Жени социалистки
8 Стойко Илиев Танков Отговорник Дискусионен клуб
9 Чанко Миндов Мирчев Ресор соц.  дейности и здравеопазване
10 Анна Христова Карагьозова Ресор устройство на територията
11 Дафинка Димитрова Главанска Ресор земеделие и безопасност на храните

Членове на ОбС на БСП-Бургас

Имена Длъжност
12 Ана Миткова Адамова- Жекова Членове на ОбС на БСП-Бургас
13 Антон Георгиев Купенов Членове на ОбС на БСП-Бургас
14 Антон Радославов Пенчев Членове на ОбС на БСП-Бургас
15 Аргир Леонидов Бояджиев Членове на ОбС на БСП-Бургас
16 Атанас Зафиров Зафиров Членове на ОбС на БСП-Бургас
17 Божан Желязков Божанов Членове на ОбС на БСП-Бургас
18 Валентина Иванова Диханова Членове на ОбС на БСП-Бургас
19 Величка Йорданова Бурлакова Членове на ОбС на БСП-Бургас
20 Георги Драгомиров Драгнев Членове на ОбС на БСП-Бургас
21 Георги Киров Георгиев Членове на ОбС на БСП-Бургас
22 Георги Киров Градев Членове на ОбС на БСП-Бургас
23 Георги Любомиров Филипов Членове на ОбС на БСП-Бургас
24 Дарина Димитрова Стоянова Членове на ОбС на БСП-Бургас
25 Десислава Иванова Динева Членове на ОбС на БСП-Бургас
26 Дилян Христов Христов Членове на ОбС на БСП-Бургас
27 Димитър Георгиев Тодоров Членове на ОбС на БСП-Бургас
28 Димитър Стоянов Стоянов Членове на ОбС на БСП-Бургас
29 Динко Проданов Караиванов Членове на ОбС на БСП-Бургас
30 Евгений Николов Мосинов Членове на ОбС на БСП-Бургас
31 Женя Димитрова Илиева Членове на ОбС на БСП-Бургас
32 Живко Колев Кунев Членове на ОбС на БСП-Бургас
33 Иван Димитров Костадинов Членове на ОбС на БСП-Бурга
34 Йордан Георгиев Георгиев Членове на ОбС на БСП-Бурга
35 Калуш Стефанов Стефанов Членове на ОбС на БСП-Бурга
36 Красимира Димитрова Хънкова Членове на ОбС на БСП-Бурга
37 Красимира Стоянова Каракашева Членове на ОбС на БСП-Бурга
38 Любен Петров Чардаков Членове на ОбС на БСП-Бурга
39 Любомир Пенчев Пантелеев Членове на ОбС на БСП-Бурга
40 Мария Лалева Илева Членове на ОбС на БСП-Бурга
41 Милен Димитров Димов Членове на ОбС на БСП-Бурга
42 Николай Александров Колев Членове на ОбС на БСП-Бурга
43 Павел Маринов Маринов Членове на ОбС на БСП-Бурга
44 Пеньо Костадинов Пенев Членове на ОбС на БСП-Бурга
45 Петя Георгиева Джендова-Спасова Членове на ОбС на БСП-Бурга
46 Прокоп Георгиев Паскалев Членове на ОбС на БСП-Бурга
47 Радослава Христова Карагьозова Членове на ОбС на БСП-Бурга
48 Радостин Иванов Димитров Членове на ОбС на БСП-Бурга
49 Стоян Георгиев Желязков Членове на ОбС на БСП-Бурга
50 Христо Георгиев Бургазлиев Членове на ОбС на БСП-Бурга
51 Юлия Трифонова Йоргова Членове на ОбС на БСП-Бурга