Областен съвет

Състав на ИБ на Обл. Съвет на БСП

Имена Длъжност
1 Стойко Илиев Танков Председател
2 Милена Янева Куртова-Радева зам.-председател Местна политика
3 Живко Павлов Господинов зам.-председател Партийна дейност
4 Аспарух Данчев Иванов секретар Коалиционна политика
5 Диана Колева Гурева изпълнително бюро
6 Любен Петров Чардаков изпълнително бюро
7 Тинка Асенова Желязкова изпълнително бюро

 

Състав на Обл. Съвет на БСП

Милена Янева Куртова – Радева
Светлана Желева Попова
Андрей Иванов Андреев
Живко Павлов Господинов
Николай Асенов Тишев
Георги Димитров Тодоров
Тинка Асенова Желязкова
Любен Петров Чардаков
Атанас Зафиров Зафиров
Георги Михайлов Спасов
Стойко Илиев Танков
Георги Киров Градев
Любомир Пенчев Пантелеев
Христо Пламенов Панайотов
Евгений Николов Мосинов
Димитър Стоянов Стоянов
Мария Николова Петрова
Елена Вангелова Димитрова – Мутафова
Теодор Илиев Ченешев
Тодор Байчев Байчев
Пенко Атанасов Атанасов
Аспарух Данчев Иванов
Дора Василева Петкова
Димитър Николов Топалов
Иван Стайков Гургов
Петър Хрусафов Тодоров
Никодим Стоянов Стоянов
Лиляна Стоянова Димова
Диана Георгиева Касабова
Тихомир Йорданов Янакиев
Тодор Дамянов Дамянов
Йона Николова Чобанова
Янко Германов Калудов
Валентин Янчев Славов
Диана Колева Гурева
Яни Костадинов Янев
Петко Янков Арнаудов