Контролна комисия

Имена Длъжност
1 Алекси Тодоров Калоянов Председател
2 Евгения Стоянова Карайчева
3 Елена Георгиева Петкова-Кондова
4 Иван Нестеров Ставрев
5 Иван Петров Демечев
6 Илия Георгиев Тодоров
7 Катерина Кирова Пределиева
8 Марина Петрова Халачева
9 Никола Анков Атанасов
10 Светла Иванова Атанасова
11 Светла Петрова Петрова