Създаде ли Община Бургас анализаторско звено, в какъв състав и на какъв период извършваше своите заседания? Това е единият въпрос, който задава общинският съветник от БСП Христо Панайотов на кмета на Бургас.

„В последните няколко дни се наблюдава сериозен ръст на новорегистрираните случаи на заразени лица с COVID-19 на територията на област Бургас. Тази негативна тенденция обаче поставя въпроса за бъдещите действия на Община Бургас за справянето и с „втората вълна“ на здравната криза”, посочва Панайотов.

Той припомня, че с докладна от месец март, със своите колеги от групата на БСП предложиха приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка. А след проведените разисквания беше взето решение –  Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи: постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона; създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства; разглеждане на различните сценарий при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случай.

Предвид всичко гореизложено общинският съветник търси отговор и на още един въпрос – Какви мерки и сценарии за справяне с кризата са разглеждани и могат ли да бъдат използвани в текущата ситуация?