Община Бургас е предвидила  облагородяване на междублоковото пространство, заключено между блокове с номера 38, 39 и 40 в ж.к. „Изгрев”. Това стана ясно след питане от страна на председателя на групата общински съветници на БСП Живко Господинов до кмета на Общината.

В отговора е посочено още, че изпълнението на ремонтни дейности ще е етапно, като в първия етап за 2020 г. са били изградени два паркинга за 70 автомобила с пешеходни достъпи към тях и улично осветление между блокове 39 и 40. Започнало е изпълнението на детска площадка и са облагородени прилежащите околоблокови пространства на бл. 40 и половината от бл. 39 с настилка, а в зелените площи е засадена допълнителна растителност.

При проведени срещи с живущите от бл. 39 и заявени от тях желания за промяна бяха уточнени параметрите при изпълнението на последващия втори етап, който включва паркинг между бл. 38 и бл. 39 с улично осветление, прилежащ тротоар при блоковете и озеленяване. Същият ще бъде изпълнен при осигуряване на финансов ресурс след одобрение от Общински съвет – Бургас.