Момент от представянето на обогатената колекция на музейната експозиция „История на котвата“ в Ахтопол (от ляво надясно) д-р Атанас Орачев, инж. Петър Кънев, проф. Иво Христов, Чавдар Велинов, д-р Стефан Пейков, отец Йордан Попов).

През 2012 година в Ахтопол бе създадено Сдружение „Черноморска Странджа” – неправителствена организация, която обедини учени, общественици, местни граждани и приятели на южния ни град поставили си за цел превръщането на изключителното му културно наследство в ресурс за развитие. Чрез неговата активност ахтополското гражданство постепенно беше приобщено към идеите, които определят дейността му, а специалистите по Черноморска Странджа бяха припознати като част от културната общност на града.

Под председателството на народния представител инж. Петър Кънев, сдружението беше ангажирано с издирването, регистрирането, научната обработка и публикуването на многобройни находки, намерени по Странджанското Черноморско крайбрежие. Така дойде и първият резултат – създаде се голяма котвена колекция, която бързо придоби известност като най-южната туристическа „музейна“ атракция по нашето Черноморие. Сред стойностните прояви на сдружението са и провежданите поне два пъти годишно „кръгли маси“, утвърдили се като престижни интердисциплинарни научни форуми за Черно море.

В последния неделен ден на месец юли, по инициатива на инж. Петър Кънев, бе представена обогатената колекция на създадения музей на котвата. В условията на пандемията от корона вирус бе поканен ограничен кръг и събитието се състоя в присъствие на народните представители проф. Иво Христов и Чавдар Велинов, и двамата жители на съседно Царево, ръководителя на Програмно-координационния център за научни изследвания Екопан д-р Стефан Пейков, отец Йордан Попов от църквата „Св. Възнесение Господне” в Ахтопол, гости на града и представители на медиите.

Обогатената експозиция бе представена от д-р Атанас Орачев, председател на Научния съвет на Сдружение „Черноморска Странджа“. Ето какво каза той при откриването:

„Освен някои уникални екземпляри на основното корабно съоръжение – котвата, които обхващат четири хилядолетия – от II хил. пр. Хр. до XX век включително, в музейните витрини и тревни площи са представени и разнообразни находки от местните пристанищни акватории и прибрежни разсипи. Всички те са намерени в акваторията, а в последните години зачестиха и даренията на християнски артефакти, най-ранните от които датират от IV – VI в. сл. Хр. насетне. Освен много кръстчета, тази година във фонда „История на котвата“ постъпи като дарение и една изключителна находка от XII – XIII век – горна част на реликварий, върху който са представени светците войни Св. Димитър, Св. Георги и Св. Теодор“.

Пред присъстващите бе съобщено, че музейната експозиция е достъпна всяка вечер от 18.оо до 21.оо часа със свободен за българските и чуждестранните гости вход, но при условията на правителствените разпоредби за COVID-19. В Ахтополската музейна експозиция снимането и селфитата са разрешени и нещо любопитно за туроператориге по Южното Черноморско крайбрежие –  беседите дори по предварителна заявка са безплатни.

Инж. Петър Кънев информира присъстващите за предстоящото подписване на договор за сътрудничество с Регионалния исторически музей – Бургас с директор д-р Милен Николов и за провеждането на обичайната „кръгла маса“ през есента, на която по традиция се съобщават резултатите от летния изследователски сезон по българското Черноморие.

 

Момент от представянето на обогатената колекция на музейната експозиция „История на котвата“ в Ахтопол (от ляво надясно) отец Йордан Попов, инж. Петър Кънев, д-р Атанас Орачев, , Чавдар Велинов
Музеят на котвата в Ахтопол разполага с много богата колекция от котви. За мащаба й говори, че част от събраните котви са изложени на зелените площи под открито небе.
През 2020 г. бе направена една изключителна находка – горната част на реликварий с представени светците войни Св. Димитър, Св. Георги и Св. Теодор (вероятно от XII – XIII век). Тя бе дарена от откривателя й и постъпи във Фонда на музейната експозиция. Предстои нейната реставрация и публикуване.
Момент от представянето на обогатената колекция на музейната експозиция „История на котвата“ в Ахтопол (от ляво надясно) д-р Атанас Орачев, Чавдар Велинов, отец Йордан Попов, д-р Стефан Пейков, инж. Петър Кънев. Снимки – Татяна Байкушева.