Народни представители

Николай Тишев
Народен представител
Роден на 14.09.1975г.

Професия: Финансист

E-mail: nikolay.tishev
@parliament.bg

Мандат: 2017-2021г.
Петър Кънев
Народен представител
Роден на 18.12.1953г.

Професия: Инженер

E-mail: petar.kanev
@parliament.bg

Мандат: 2017-2021г. Участие в предишни: 40, 42 и 43 НС
Тодор Байчев
Народен представител
Роден на 11.04.1973г.

Професия: Адвокат

E-mail: todor.baychev
@parliament.bg

Мандат: 2017-2021г.