Контролна комисия

Имена Длъжност
1 Евгения Стоянова Карайчева Председател
2 Светла Иванова Атанасова
3 Елена Георгиева Петкова-Кондова
4 Яни Георгиев Кишерликов
5 Фроска Николова Мартинова
6 Валентин Неделчев Стойчев
7 Катерина Кирова Пределиева
8 Марина Петрова Халачева
9 Елена Димитрова Райкова
10 Тодор Ганчев Тодоров
11 Светла Петрова Петрова
12 Радостина Тодорова Бонева
13 Димитър Стефанов Стефанов