Сряда  21 юни 2017г.

18.30 – 21.30ч.

Brussels44Center – Boulevard du Jardin botanique 44, Passage 44, 1000 Brussels

 

Уважаеми дами и господа,

Няма съмнение, че днес Европа се намира на кръстопът. Игнорирането на необходимостта от утвърждаване на принципите на солидарност, демокрация, устойчиво развитие и равенство и предлагането на неотговарящи на нуждите на обществото решения, които биха могли да доведат до промени, е отричане на текущия процес на дезинтеграция. Крайно неефикасният и ограничаващ либерализъм изненадващо вдъхнови част от прогресивните сили, защитаващи т.нар. „модерни решения“, които от своя страна се оказват доказано регресивни: привилегии на определено малцинство спрямо мнозинството; безусловна вяра в свободната търговия, която обаче подкопава нашата демокрация, социални  права и защита на околната среда; както и налагане на култ към свръхпроизводство. Обединените сили на тази заслепеност и на погрешните изводи заплашват съществуването на идеята за Европа, като в същото време подхранват крайно десните сили из целия континент.

Публикуването на „Бялата книга за бъдещето на Европа“, изготвена от Европейската комисия, не отговаря на големите предизвикателства, пред които сме  изправени. Представените неясни сценарии очертават единствено парадигмата за „повече“ или „по-малко“ Европа, без обаче да успяват да предложат визия за един желан Съюз: социална и солидарна Европа, способна да действа в името на общия интерес, която взема под внимание нуждите на хората и ограничените ресурси в света, а не само частните интереси.

Прогресивните сили не могат да се откажат от борбата за промяната на Европейския съюз. Настъпило е времето, в което те трябва да изработят проект, който да отговори на безпокойствата на хората, като ги защитава, вместо да се занимава с въпроси, представени като приоритети от страна на доминиращата идеология. В този дух Прогресивният форум , създаден в Европейския парламент като обща платформа, иска да започне дискусия, на която да представи отговорите на прогресивно мислещите към предизвикателствата, пред които е изправена Европа.  Дискусията ще даде възможност на изявени политици от различни политически фамилии да представят своята визия за такъв проект в интерес на                                                                                                                                                  всички европейци.

Ключови участници в нашето събитие са Алексис Ципрас (министър-председател на Гърция), Пол Манет (министър -председател на Валония), Ска Келър (съ-председател на Групата на Зелените в Европейския парламент) и Беноа Амон ( кандидат за президент в Френската президентска кампания 2017).

С уважение,

Гийом Балас (Франция, член на ЕП от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент)

Георги Пирински (България, член на ЕП, от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент)

Серджо Коферати ( Италия, член на ЕП от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент)

Ева Жоли (Франция, член на ЕП  от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс)

Ернест Уртасун (Испания, член на ЕП от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс)

Димитриос Пападимулис (Гърция, член на ЕП от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица)

Курцио Малтезе (Италия, член на ЕП от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица)