Кандидатите за народни представители от листата на Коалиция „БСП за България“ Тодор Байчев, втори в листата на коалицията, областен председател на БСП в Бургас, инж. Паруш Парушев, общински лидер на социалистите в морския град, трети в листата и инж. Живко Господинов, областен координатор на БСП, който заема двадесет и пето място, се срещнаха с жители на централна градска част в Бургас.

Те разговаряха с хората и дискутираха по теми, свързани с актуалната политическа обстановка в страната и засегнаха регионални проблеми.

Обсъдени бяха въпроси, които касаят здравеопазването. Кандидатите за депутати посочиха, че сред мерките, които БСП предлага да бъдат предприето веднага след изборите са такива, кото са насочени към осигуряването на достъпни и качествени здравни грижи за всички граждани. Това по думите им може да стане чрез прозрачност и контрол на
финансирането в здравната сфера чрез премахване статута на търговски дружества на болниците и гарантиране на равни условия за финансиране и контрол при разходване на публичните средства от лечебните заведения, независимо от собствеността им.
Акцент беше поставен и върху проблемите, свързани с екологията на градската среда. Социалистите коментираха, че опазването и подобряването на стоянието на водния ресурс и устойчива политика за поддържане качеството на въздуха са сред приоритетните теми, заложени в предизборната им платфрома. Според тях положителни екологични ефекти могат да се получат чрез изграждане на пречиствателни станции, канализационна инфарструктура за
населените места, извън обхвата на ОПОС и други програми, разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те
населени места с най-много жители и всички национални курорти, изграждане на инфраструктура за електрически транспорт, осигуряване на
електрически транспортни средства в обществен транспорт и транспорт за лично
ползване и въвеждане на щадящи околната среда отоплителни средства, заменящи
традиционните отоплителни средства на твърди горива.

Кандидатите за народни представители отговориха на много въпроси, благодариха на присъстващите за изразеното доверие и ги призоваха за активност в изборния ден, като напомниха, че разчитат на подкрепа с бюлетина номер 24 както за избор както на народни представители, така и за евровота.