На 14.02.2024 г се проведе седмото заседание на Общински съвет -Бургас.На заседанието от „БСП за България“ присъставаха Чанко Мирчев, Явор Костов, Мадлен Мутафян.Заседанието бе свикано при дневен ред от 51 точки, като основна и най- съществена беше приемането на бюджета на Община Бургас за 2024 г..Представителите на „БСП за България“ единодушно гласуваха против приемането на бюджета на Община Бургас.Отрицателен вот беше заявен и от представителите на ПП“Възраждане“.

За първа година „БСП за България“ успя да извоюва приемане на поисканите с докладни записки -изготвяне на проект и КСС за ремонт на улица „2-ра „ и „3-та“ в село Брястовец, цялостен ремонт на улица“Съветска“в село Равнец, както иотпускане на допълнителна сума в размер на 50000 лева за представителния клуб на ФК“Нефтохимик 1962“.