Централната бургаска улица „Шейново“ ще бъде цялостно ремонтирана, след като през месец декември миналата година за лошото състояние на инфраструктурата алармира общинският съветник от БСП Мадлен Мутафян. Сигналът й беше иницииран от проведени срещи с жители на комплекс „Възраждение“, по време на които хората споделиха свои проблеми. Мадлен Мутафяян тогава отправи питане към кмета на Община Бургас относно състоянието на уличната и тротоарната настилка в района с настояване да се даде ясен отговор на въпроси, свързани с възможностите за ремонт и рехабилитация. От отговора, който Мадлен Мутафян е получила става ясно, че по цялата улица „Шейново“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Сан Стефано“ се предвижда да бъде направена реконструкция. Ще бъде извършена цялостна подмяна на пътната и тротоарната настилка, ще беде осигурен оптимален брой крайулични паркоместа, ще се освежат зелените площи, ще бъдат обособени площадки за сметосъбитане, ще има подмяна на уличното осветление, ще бъдат извършени и други дейности, свързани с облагородяването на зоната.