Общинските съветници от БСП Мадлен Мутафян и Явор Костов ще имат отрита приемна за граждани на седми февруари /сряда/, от 17.00 часа в централата на социалистите в Бургас на ул. „Фердинандова“ 60. Мадлен Мутафян е председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство, зам. председател на Комисия по правни въпроси и е член на комисиите за установяване на жилищни нужди на граждани, Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реаализация на малки благоустройствени проекти и на комисията по транспорт и безопасност на движението. Явор Костов е член на Постоянните комисии по спорт, деца и младежки дейности, по култура и читалищна дейност и на Комисия по установяване на конфликт на интереси.