Общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов и общинският съветник от групата на социалистите в местния парламент Мадлен Мутафян проведоха срещи с жители на централна градска част в Бургас. В резултат на  разговорите и разискваните проблеми, които гражданите откроиха като важни за тях, общинският съветник Мадлен Мутафян входира питане до кмета на община Бургас относно състоянието на уличната и тротоарна настилка , намираща се на ул.”Шейново / в участъка от бул.”Сан Стефано до ул.”Цар Самуил“/.

В документа са посочва, че живущи от комплекс „Възраждане” са споделили своите впечатления от лошото състояние на улицата, което води до редовни ремонти на техните автомобили, а липсата на проходими тротоари е предпоставка за предизвикване на произшествия с пешеходци. Хората разказаха, че при всеки дъжд е предизвикателство преминаването по посочения участък, както на пешеходци, така и на автомобили.

Мадлен Мутафян желае да получи писмен отговор на следните въпроси: включена ли е улица „Шейново” в участъка от бул.”Сан Стефано” до ул.”Цар Самуил” в Програма “Моят град, моята улица, моят квартал“ или в друга такава за ремонт и рехабилитация на настилката, предвиден ли е разход в Бюджет 2024 г. на Община Бургас за ремонт на посоченият в т.1 участък и в случай, че не са предвидени СМР  и към момента такива не са заложени в Бюджет 2024 г. на Община Бургас, какви са възможните действия, които може да предприеме Община Бургас с оглед възстановяване и ремонт на улицата и тротоарната настилка в  компрометираните участъци от от бул.”Сан Стефано” до ул.”Цар Самуил”?