Българска парламентарна делегация участва в работна група на ръководителите на делегации и в две заседания на комитети на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в Истанбул.

Делегацията беше представена от нейния ръководител Петър Кънев, заместник-ръководителя Павел Христов и Рамадан Аталай.

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев се включи в обсъжданията на работната група по Регламента на организацията. Той предложи пет поправки в него, които бяха приети единодушно от ръководителите на делегациите на страните членки, присъстващи на срещата.

Петър Кънев и Павел Христов участваха в 62-ото заседание на Комитета по правни и политически въпроси, където беше обсъдена темата „30 години ПАЧИС – разширяване на сътрудничеството в Черноморския регион“.

На третото заседание на Комитета по технологични въпроси и околна среда с участието на Петър Кънев и Рамадан Аталай беше разгледан и одобрен проектът на доклада и препоръка на тема „Национални стратегии в областта на изкуствения интелект в региона на Черноморското икономическо сътрудничество“.