Настоящият отчет е изработен съгласно решениe на НС на БСП и във връзка с „Политически изисквания и механизъм за оценяване на дейността на кметове и общински съветници, издигнати или подкрепени от БСП и коалиция и за издигане на кметове и общински съветници от „БСП за България“ за местните избори 2023 година.

На Местни избори 2019 година БСП – Бургас участва самостоятелно издигайки кандидат за кмет и листа с общински съветници. Платформата, с която се явихме беше под формата „Визия за Бургас“ и представяше решенията на кандидатите ни във всички сфери на съвременното градско развитие. На проведените през месец октомври 2019 година избори бяхме подкрепени от 7 743 избирателя или 12,15%, което ни отреди 7 от 51 общински съветника в мандат 2019 – 2023 година /втората по големина група след тази на ПП ГЕРБ/. Останалото разпределение в местният парламент бе както следва: ПП ГЕРБ – 24, СЕК – 5, ДБГ – 4, НФСБ – 2, Възраждане – 2, СДС – 2, ДБ – 2, Ние гражданите – 2, ДПС – 1.

 

Основни акценти в работата на Групата общински съветници на ПП БСП в Общински съвет Бургас в мандат 2019-2023

С цел реализиране на предизборната програма и политическата платформа на БСП, в разглеждания период Мандат 2019 -2023, чрез входирането на общи /от групата или няколко общински съветника/ и индивидуални докладни записки в общински съвет – Бургас, бяха постигнати следните резултати:

 • С решение на Общински съвет – Бургас и по предложение на БСП бяха намалени таксите в детските градини с 30% и беше премахната постоянната такса за неприсъствие на дете в детското заведение;
 • По предложение на групата на 01.12.2020 беше свикано извънредно заседание на общинския съвет с цел изслушване на представител на МРРБ относно водната криза породена от ниското ниво на яз. Камчия. По време на заседанието бяха разгледани всички алтернативи за недопускане на намалено водоподаване на жителите на Община Бургас;
 • Предложихме редица мерки за подпомагане на населението и бизнеса по време на КОВИД кризата, сред тях безплатен социален патронаж и детска кухня, финансово стимулиране на медицинския персонал, подкрепа на таксиметровия бранш и др.;
 • По наше предложение Община Бургас изготви програма за подпомагане на стартиращи предприятия на територията ни;
 • Създадохме Фонд Култура за подпомагане на културни проекти на конкурсен принцип, като по този начин беше спрян моделът на непрозрачно подпомагане до сега;
 • Осигурихме средства за честването на 80-годишнината на Проф. Стефан Данаилов подарявайки на жителите и гостите на града ни безплатни прожекции на негови емблематични филми;
 • С цел осигуряване безопасността на нашите съграждани инициирахме поставянето на светофар на кръстовището пред Била в жк. Изгрев;
 • Осигурихме средства за ремонт на покрива на ОУ „Антон Страшимиров“;
 • Предложихме на община Бургас участие в конкурс за безплатно изграждане на активно съоръжение за катерене в морска градина Бургас – което в последствие беше одобрено;
 • С наше предложение Община Бургас се включи в популяризирането на кампания по засаждане на дръвчета на Гората.бг;
 • С действията си не увеличихме броя на пътуванията за пенсионери в Бургасбус от 50 на 80, като по-този начин предоставихме възможност на по-вездрастните ни съграждане да използват оптимално автобусната мрежа на града ни;
 • Внесохме промени в общинските наредби за по-бързото премахване на МПС извън движение;
 • Увеличихме броя на пътуванията с карта в градския транспорт от 50 на 80;
 • Поставихме проблемите за подобряване на уличното осветление в града ни;
 • По предложение на БСП бяха финансирани редица спортни мероприятия, спортни отбори и индивидуални спортисти.

За съжаление, от политически инат и в ущърб на бургаските граждани редица наши предложения бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, а именно:

 • Предложихме, чрез промяна в правилниците им по-добра отчетност на всички общински предприятия изразяваща се в утвърждаването на отчетите им за приходи и разходи от Общински съвет – Бургас;
 • Инициирахме промени в начина на разпореждане с общински жилища, които да гарантират по-справедливо разпределение и недопускане на тяхната последваща препродажба;
 • Предложихме обявяването на 6 декември Никулден за неприсъствен – като по този начин подарим почивен ден за съгражданите ни в празника на града ни /във Варна това е факт/;
 • Инициирахме промени в Правилника на Общински съвет Бургас с цел по-голямо участие на бургаските граждани, чрез задължително допитване на съгражданите ни по особено важни за града ни въпроси;
 • Многократно и единствени поставяхме въпроса за ремонт и изграждане на инфраструктура в малките населени места извън град Бургас. Бургас не е само ЧГЦ;
 • С процедурни хватки, независимо от заявеното в зала желание за подкрепа, бе отхвърлена идеята за създаването на Фонд за подкрепа на малки и средни предприятия;
 • Предложихме, но не намерихме подкрепа в идеята за създаването на временна комисия за подготовка на населението за защита при бедствия и аварии;
 • С цел справяне с негативното влияние за нашите съграждани от повишаване цените на горивата многократно предлагахме намаляване цената на билета в градския транспорт;
 • Многократно се противопоставихме на решението , но не намерихме подкрепа да бъде възстановена паметната плоча на загиналите ученици антифашисти намираща се на входа на сградата на ПГМЕЕ – Бургас.

Освен конкретни предложения изразени, чрез докладни записки, през изминаващият мандат групата ни общински съветници е отправила над 150 питания по актуални въпроси за разглеждане в общинския съвет /на база политическата платформа на БСП/, като основните акценти тук са:

 • Състоянието на инфраструктурата в населените места извън общинският център. Община Бургас дългосрочно и последователно неглижира инфраструктурата извън ЦГЧ, и по-големите жилищни комплекси. Единствено БСП последователно и през целия мандат отстоява правата на съгражданите ни в селата и кварталите;
 • Проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването в града, и липсата на контейнери. На много места новите съдове за смет са поставени на труднодостъпни или несъобразени с концентрацията на населението места. Много често се получава и несъобразяване на времето за сметосъбиране на контейнерите поставени на уличните платна, което от своя страна води до причиняване на задръствания в пиковете часове града ни;
 • Битова престъпност и възможности за видеонаблюдение в града – независимо от наличието на служба УКОРС /управление на кризи, обществен ред и сигурност/, тя не съумява в пълна степен да гарантира безопасността на населението и тяхното имущество. От страна на БСП многократно е поставян въпроса за изграждането на пълно видеонаблюдение във всички населени места в града ни /а приоритетно в местата с висока концентрация на престъпления/;
 • Проблеми с липсата на осветление на ключови места в града ни, морската градина, пешеходни пътеки и паркове;
 • Липсата на законовото задължение за поддържането на регистър на разпоредителните сделки с общински имоти от община Бургас. Законодателя е вменил на местната власт задължението за публичност на всички продажби, за наше огромно учудване община Бургас не беше актуализирала този регистър;
 • Необходимост от изграждането на нови паркоместа в централната част на града и комплексите, необходимост от ревизия на съществуващите и поставяне на нови пътни знаци;
 • Реконструкция на бул. Демокрация – каквото и да се каже за новата визия на един от основните булеварди в града ни ще е малко. С редица питания успяхме да наложим „зелен коридор“ по булеварда. Само за информация – реконструкцията струва 6 млн. лева, а изграждането на интегрирана система за управление на трафика 2 млн. лева;
 • Проблем с наличието на бездомни кучета в редица населени места от община Бургас и осигуряване на безопасността на съгражданите ни;
 • Проблеми с шум от мотори – улиците на града ни се използват за нерегламентирани „гонки“, което е предпоставка за различни инциденти, не малко от тях завършващи с „фатален“ край;
 • Снабдяване населението с дърва за огрев, особено съществен проблем се оказа за жителите на с. Маринка;
 • Готовността на бургаските учебни заведения да приемат деца на украински бежанци;
 • Състоянието на подлезите в града ни – мръсни и неподържани, както и състоянието на асансьорите, находящи се на подлеза на бул. „Яким Якимов“;
 • Обърнахме внимание за незаконосъобразното поставяне на бетонни елементи на бургаския плаж;
 • Липсата на тоалетни в Морската градина и на редица ключови места в града;
 • Проблеми с канализацията – голяма част от града и населените места са със стара и амортизирана канализация, което е предпоставка за чести аварии и проблеми с водоснабдяването. В с. Димчево няма изградена такава;
 • Проучихме възможностите за подпомагане на новородените деца в община Бургас, следствие на което беше приета и конкретна наредба;
 • Проблеми с неправомерно паркирали автомобили, което затруднява придвижването особено на по възрастните ни съграждани и на майките с детски колички;
 • Липсата на одитен комитет и неизпълнение на законовите изисквания от страна на общинската администрация в тази посока /законодателя не случайно е преценил необходимостта от подобен род допълнителен контрол/. Проблема бе констатиран и от Сметната палата;
 • След неприятен инцидент на бургаския мост приключил със смъртен случай, поставихме въпроса за сигурността и безопасността му и мерките, които са необходими за недопускането на други подобни;
 • Неизпълнения на решения на общинския съвет – това е един от най-съществените проблеми. Местната администрация не изпълнява конкретни решения на местния парламент;
 • Финансово подпомагане на общинските служителите на първа линия по време на пандемията от КОВИД-19;
 • Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ „Зора“ и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас;
 • Заличени пешеходни пътеки – особено фрапиращи са случаите по ул. „Цар Симеон I“, където независимо от тяхното заличаване продължава пременаването по местата където са били;
 • Качество на атмосферния въздух – през мандата получихме множество оплаквания в тази посока. Качеството на въздуха остава водеща тема за бургазлии;
 • Водната криза с яз. Камчия;
 • Наличието на бетонни елементи на бургаския плаж;
 • Индексиране договорите на община Бургас с темпа на инфлация;
 • Ремонт на ул. Фердинандова и последващото използване на извадените павета;
 • Опазване на зелената система на града, поддържане на тревните площи, нерегламентирана сеч и др.

С поставянето на тези, както и много други проблеми доказаха тезата ни, че последните години в Община Бургас се работи “на парче“, а няма изградена и приета цялостна визия за това, кои са основните приоритети и предизвикателства и в каква последователност те трябва да бъдат решавани, с цел подобряване качеството на живот на жителите на града ни.

Независимо от ролята ни на опозиция в местният парламент групата ни подкрепи в зала редица важни за общината проекти представени ни от г-н Димитър Николов и общинската му администрация. Сред тези решения можем да отбележим:

 • В сферата на училищната инфраструктура, действията по преместването на Английска езикова гимназия в друга сграда, проектите за нови корпуси в Математическа гимназия и ОУ Христо Ботев – Сарафово;
 • В сферата на здравеопазването проекта за изграждането на специализирана детска болница;
 • С няколко гласувания през мандата подкрепихме изграждането на обхода Бургас – Сарафово /важен инфраструктурен проект даващ възможност за извеждането на автомобилния трафик от града ни;
 • Кандидатстване на Община Бургас по множество проекти финансирани от ЕС /осъзнавайки важността на европейските средства за решаване проблемите на нашите съграждани/;
 • Закупуване на медицинска техника – подкрепихме всяко едно закупуване на техника от КОЦ и медицинските центрове в града ни;
 • Подпомогнахме създаването на механизъм за насърчаване на раждаемостта на територията на Община Бургас изразяващ се в приемането на Наредба за еднократна финансова помощ при раждането на дете в града ни;
 • Направих ме дарение на „Белодробна болница” в Бургас по време на ковид кризата;
 • Финансово подпомогнахме пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия.

Разбира се, през мандата не прекрачихме предварително зададените ни „червени линии“, като категорично се противопоставихме на:

 • Увеличаването на всякакъв вид местни данъци и такси, както и на всеки опит за прехвърляне на финансова тежест от общината към нашите съграждани;
 • Разширяването на „синя“ и „зелена зона“ – цялостната визия за платеното паркиране е сбъркана и от начин за решаване на проблем, то се превърна в „касичка“ на общината /4.27 млн. лева за 2022г./. Ще предизвикаме вътрешно допитване до нашите съграждане, с цел научаване на мнението им по темата веднъж за винаги;
 • Продажбата на общинско имущество – постоянните продажби водят до декапитализацията на община Бургас. В мандата са реализирани продажби за милиони левове, някой от спорните продажби бяха спряни и с нашите гласове;
 • Не подкрепихме спорната делба на бившият ГУМ, където другите съсобственици получават с пъти повече от това, което притежават в момента;
 • Поемането на нов общински дълг – групата не подкрепи нито едно дългово финансиране, тъй като нивото му към този момент е от над 50 млн. лева. Многократно от зала беше споменавано, че дълг трябва да се тегли само когато е вложен в инвестиции и постъпленията от тях водят до неговото изплащане;
 • Противопоставихме се в дневния ред на местния парламент да влезе на няколко пъти предложение за демонтаж на паметника “Альоша”;
 • Преименуването на бул. „Янко Комитов“ – за пореден път яростно се противопоставихме на опитите за заклеймяване и очернянето на имената на строителите на града ни. В знак на протест групата ни напусна демонстративно и заседанието на Общински съвет – Бургас;
 • През целия мандат на подкрепихме бюджета на Община Бургас, поради коренните ни различия в заложените в него приоритети. По този начин ясно и нееднократно представихме пред обществеността на града ни, че БСП е опозиция на тази места власт.

 

Отчета за дейността на групата общински съветници на БСП за мандат 2019-2023 е изготвен на база индивидуалните отчети на отделните съветници.

 

Христо Панайотов – Ръководител на групата