На предстоящата общинска сесия насрочена за 31 август, освен водещият въпрос по приемането на Бюджет 2023 на Община Бургас, администрацията на Димитър Николов, ще трябва да даде отговор и на няколко важни въпроса зададени от общинските съветници от БСП.

Общинският съветник Христо Панайотов обръща внимание на подаваните сигнали от наши съграждане към денонощен дежурен телефон на Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“. Основна част от сигналите са свързани с противообществени прояви в късните часове на денонощието изразяващи се в събирането на шумни компании в близост до жилищните сгради, което пречи на нормалната почивка на нашите съграждани. Подобни сигнали са подавани на различни места на територията на Община Бургас. Според лицата податели на сигналите звеното към дирекцията не реагира адекватно. От администрацията на общината трябва да отговорят: „Каква е причината да не се реагира адекватно на сигналите подадени към денонощен дежурен телефон на Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“?“, и съответно „Кой в Община Бургас следи за подадените сигнали и съответно, какъв контрол се осъществява?“

След среща с жителите на к- с. „Изгрев“ е отправено питане и относно липсата на улично осветление в част от парк „Велека“ намиращ се в комплекса. При осъществяване на реконструкцията на парка не са поставени осветителни стълбове в карето между гърба на целодневна детска градина „Здравец“ и Зона за свободно пуснати кучета. След направена проверка от страна на Панайотов се установява липсата на улично осветление в този район, което го прави особено опасен в тъмната част на денонощието. Неговите въпроси са: „Поради каква причина по време на реконструкцията на парк „Велека“ не е поставено улично осветление в тази зона?“ и „Възнамерява ли Община Бургас да постави улично осветление в тази зона и ако да в какъв срок?“

Въпроса „Какви мерки смята да предприеме община Бургас за регулиране на паркирането в кв. „Сарафово“ задава общинският съветник Георги Георгиев. Конкретната причина за въпроса е множество сигнали от жители и гости на кв. „Сарафово“ за невъзможност за паркиране на личните си МПС-та. Същевременно квартала се превърна в един от най-бързо развиващите се в община Бургас и е притегателен център, както за млади семейства, така и за туристи в летния сезон. Проблема с паркирането обаче започва да създава лошо усещане сред жителите и гостите му.

След среща с живущи от бл. 16 в жк. „Меден рудник“, общинския съветник Георги Спасов обръща внимание за проблема с уличната настилка пред сградата. От приложените снимки ясно се вижда, че част от тротоара се използва и за неправомерно паркиране на МПС, което допълнително влошава неговото състояние.