Питане относно оптимизирането на транспортните потоци на кръстовището на бул.”Сан Стефано” и  ул.”Христо Ботев” в Бургас отправиха към кмета на Община Бургас общинските съветници от БСП Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

„Продължаваме периодично да поставяме въпроса за режима на работа на светофарната уредба на кръстовището на бул. ”Сан Стефано” и ул. „Христо Ботев” по известно сред бургазлии, като кръстовището на Билкова аптека. Преди няколко години при реконструкция на светофарната уредба се въведе режим на работа, който изисква 120 секунди изчакване за зелен сигнал на светофара. В натоварените времеви зони се налага изчакване на поне два сигнала, за да може да се премине през кръстовището, което от своя страна генерира допълнително влошаване на трафика и повишаване на замърсяването от изгорелите газови на чакащите автомобили“, се казва в документа.

„За сравнение на най – натовареното кръстовище в страната, това на Орлов мост в София се чака за зелен сигнал максимум 56 секунди. Вярваме, че може да се намери алгоритъм за оптимизация на формираните транспортни и пешеходни потоци на кръстовището на билкова аптека“, заявяват в сигнала си Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

Общинските съветници желаят да получат отговор на въпроса: Какви мерки ще предприеме община Бургас, за да се осигури оптимизация на формираните транспортни и пешеходни потоци на кръстовището на билкова аптека?

Към документа е приложен и снимков материал.