Питане, свързано с проблемите при осъществяването на сметоизвозването на улици с една активна лента в Бургас отправиха към кмета на общината общинските съветници от БСП – Бургас Живко Господинов и Христо Панайотов.
През август 2021 г. Живко Господинов беше поставил въпроса за това, че при изнасянето на сметта от въпросните улици възникват неудобства за гражданите. В официален отговор тогава той получи уверението, че обслужването на проблемните зони ще бъде изтеглено рано сутринта, преди започването на активния транспортен поток.

През последните дни обаче общинските съветници са получили множество сигнали от граждани, че практиката за почистване на съдовете за смет в пикови часове продължава и това води до създаване на допълнителни проблеми за водачите на МПС в града.

„Обръщаме внимание, че преобладаващите сигнали са за ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“, се посочва в документа.

Общинските съветници желаят да получат отговор на въпроса: Ще бъдат ли предприети действия по промяна на графика за сметоизвозване, с цел то да не се осъществява в пикови часове и да затруднява допълнително движението на МПС в Бургас?