Общинският съветник от БСП – Бургас Стоян Коларов ще има приемен ден за граждани в централата на партията но ул. „Фердинандова“ 60. Срещата е насрочена за 16 март (сряда), от 10.00 часа.

Присъстващите ще имат възможността да изкажат мнения по актуални теми, както и да направят предложения, свързани с града и общината.

Стоян Коларов членува в Постоянната комисията по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество, Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, Комисията по чл.6, ал.1 от наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на град Бургас и на Комисията по чл.10 от правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма “ Успешни студенти“.