Докладна записка до Общинския съвет относно изграждане на улично осветление на ул. „Пробуда“ в участъка между бул. „Ст. Стамболов“ и ул. „Александровска“ в Бургас, внесоха общинските съветници от БСП Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

След проведена от тях среща с граждани, живеещи в централна градска част, хората са споделили, че по улица „Пробуда“ във въпросния участък липсва улично осветление, става ясно от документа.

„Гражданите изразиха своята загриженост, че в посочения участък на улицата, всяка вечер след учебни занятия се прибират ученици от три училища, намиращи се в непосредствена близост. Липсата на осветление е предпоставка за пътнотранспортни произшествия“, се посочва още в докладната записка.

Общинските съветници предлагат, местният парламент да вземе решение, в съответствие с което Община Бургас да предприеме действия за изграждане на улично осветление в проблемната зона. Те считат, че средствата за проектиране и изграждане могат да бъдат заложени в Бюджет 2022 г. на общината.

„Необходимите средства за изграждане на посоченото улично осветление са в размер под 10 хил. лева и при желание могат да се осигурят и от текущата поддръжка за улично осветление на Община Бургас“, поясняват съветниците.