Има ли възможност от страна на община Бургас да съдейства за поставяне на банкомати в населените места, където такава техника липсва? Този въпрос отправи общинският съветник от БСП Живко Господинов към кмета на Община Бургас.

„При срещите ми с граждани в населените места на община Бургас, непрекъснато се поставя въпроса за монтиране на банкомати. Липсата на такива устройства в част от населените места на територията на община Бургас лишава живущите от извършването на така необходимата им банкова услуга – опериране със средства по разплащателните им влогове. Освен това осигуряването на такава услуга ще доведе до значително подобряване на административното обслужване  в тези населени места – ще се спестят време и средства на живущите там, които сега, за да теглят суми от разплащателните си влогове, следва да пътуват до град Бургас, а както на всички ни е известно достъпа до обществен транспорт е ограничен. Недопустимо е в технологичния 21 век да не разширяваме електронните услуги на територията на общината “, се казва в питането.

„Считам, че за осигуряване на такава услуга следва да се проведат разговори с обслужващата банка на общината и да се постигне споразумение за инсталиране на банкомати в населените места на община Бургас, където такъв липсва “ , посочва в документа общинският съветник.