Общинският съветник Христо Панайотов  е отправил питане относно регулирането на засиления трафик в града ни. Той посочва, че в получен отговор от кмета Димитър Николов на питане с 61-00-206/08.06.2021 г. относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“ се посочва: „Проектът: „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“ включва и комплекс от мерки за подобряване на мобилността в гр. Бургас. Изрично е споменато, че проектът включва и дейности за въвеждане на цялостна система за управление на трафика по светофарните кръстовища на Бургас.“  Стъпвайки на факта, че през последните дни е получил множество сигнали за „натоварен“ трафик в рамките на гр. Бургас, както и редица питания относно изграждането на система на управление на трафика, Панайотов желае да получи писмен отговор на следните въпроси:

  1. Кога ще бъде въведена цялостна система за управление на трафика по светофарните кръстовища на Бургас и каква е стойността й?
  2. Управлението на трафика по бул. „Демокрация“ включва ли и създаването на т. нар. „зелена вълна“? Ако е предвидена, в рамките на какъв период от време може да бъде реализирана? Съответно, ако не е предвидена, с какви аргументи не е направено?

Вторият въпрос е във връзка със сигнали за липсата на т. нар. „зелена вълна“ по бул. „Демокрация“, което заедно с въведените нови светофарни уредби и паркоместа по него прави преминаването му още по-трудно. В резултат, на което водачите на МПС избягват неговото използване и засилват трафика в успоредните на него пътни артерии.