Среща с представители на Обединението на жените-социалистки от Царвео и Ахтопол проведоха кандидатите за народни представители от “БСП за България” проф. д-р Юлия Йоргова – Форд, Андреана-Премянова – Янкова и Милена Костадинова. В събитието участва и председателят на Обединението на жените-социалистки в Бургас Тинка Желязкова. Представени бяха основните акценти от предизборната платформа на коалицията. Коментирани бяха теми, свързани с възможнсотите за труд и реализация на младите хора в малките наслени места, необходимостта от повече усилия, за да бъде поддържана на ниво чистотата в региона, въпроси, свързани с местното самоуправление.

„Получи се един много непринуден, откровен и полезен разговор. Обсъдихме както актуалните политически проблеми, свързани а предстоящите избори така и местни проблеми. Получихме полезна информация“, сподели след срещата проф. Йоргова.