smart

Предвижда ли Община Бургас да се извърши ремонт на стъпалата, водещи до Централния плаж и в какви срокове? Това питане отправи към кмета на Община Бургас общинският съветник от БСП Живко Господинов.

„При срещата ми с граждани, живущи в ЦГЧ, същите споделиха за неудобството, което им създават стълбите на Централния плаж в Бургас. Липсва и едно от стъпалата, което допълнително е предпоставка за получаване на контузии при използване на силно амортизираните стълби. Описаното състояние на стълбите по думите на гражданите е от две години“, се казва в документа.