Общинският съветник от БСП Васил Иванов входира предложение за изменение на правилника, според което семействата със сключен граждански брак да получават допълнителна сума в размер на 100 лева към предвидената еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в общината.

Неотдавна, на сесия на Общински съвет – Бургас се прие решение за допълнително подпомагане на бургаските родители.

„В последствие взех дейно участие на комисия и приехме методика, чрез която честно и обективно, спрямо образованието на родителите и поредността на децата, всеки кандидат да разбере каква сума ще получи“, припомня Васил Иванов.

„Имаше нещо, което ми липсваше в този правилник, а именно отсъствието на стимулиране на семействата, сключили брак. Затова и входирах предложението за изменение“, коментира още той.

„Напълно съм наясно, че сумата от 100 лв. не би мотивирала никого за това да сключи граждански брак, но това е една стъпка в посока да се придържаме към традициите и ценностите, които са движеща сила в едно общество“, заяви Васил Иванов.