Ivo HRISTOV in the EP in Strasbourg

„Внедряването на изкуствения интелект носи очевидни ползи, но и ред предизвикателства“. Това каза по време на дебат на тема „Цифровото бъдеще на Европа: единен пазар и внедряване на изкуствения интелект“ Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Обсъждането се проведе по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Брюксел.

„Изкуственият интелект не е поредната технологична революция, а мефистофелско изкушение, заложник на което в бъдеще ще е самото ни съществуване като биологичен вид и човешко общество. Затова икономическите перспективи и конкурентният натиск не са достатъчен аргумент за бързото въвеждане на новите технологии. Огромната пропаст между човешкото ни осъзнаване, от една страна, и големите технологични възможности, които вече притежаваме, от друга, крие рискове“, смята Иво Христов.

Евродепутатът каза още: „Тези рискове изискват зряло осмисляне не само с оглед интересите на бизнеса и потребителите, не само от икономисти и учени с технически профил, но и от хуманитаристи. Автоматизацията ще доведе до загуба на голям брой работни места. Цифровизацията създава нов тип дискриминация.

Успехът на изкуствения интелект предполага адекватно образование, гарантирана защита на личните данни, и най-вече – набор от строги етични принципи, които защитават човека и биосферата.“