Съществува ли публичен регистър за предстоящи действия по отрязване, кастрене на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение от Община Бургас?, Има ли пречки за неговото създаване с цел информиране на жителите на община Бургас за бъдещи подобни действия? Това са част от въпросите, които отправя общинският съветник от БСП  Христо Панайотов към кмета на Бургас. Причината за тях са получените множество сигнали от наши съграждани за извършване на кастрене и рязане на клони на дълготрайни дървета на територията на общината.

Особено притеснителен e сигналът за такива действия на ул. „Юрий Венелин“ – в частта й между ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Оборище“, в който се твърди, че извършващите действието лица не се легитимират и нямат предоставена заповед за тези свои действия. В тази връзка Христо Панайотов задава и следния въпрос:  Има ли санитарна експертиза за извършеното кастрене и рязане на клони на дълготрайни дървета на ул. „Юрий Венелин“, както е записано в чл. 23, ал. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система  на територията на община Бургас.

Отговорите на зададените въпроси се очакват по време на заседанието на Общински съвет – Бургас, предвидено за края на месец март.