В последните седмици станахме свидетели, а много хора и потърпевши, на поредните  наводнения  в областта / с. Кости, общ. Царево; град Средец; с.  Димчево, общ. Бургас и др./. Тези наводнения показват, за пореден път, пълното безхаберие на централната  и местна власт към вземането на превантивни мерки за защита на населението от природни бедствия.

Случаят с наводнението на село Кости е показателен как за период от 15 дни селото се наводнява два пъти. Ясно е, от години, че единственото трайно решение е изграждането на защитна дига на река Велека. Но мерки, в тази посока, от Областна управа Бургас и община Царево – липсват.

Потърпевшите граждани ще получат „традиционните” 375 лв. обезщетение, с които трябва да преодолеят огромни щети.

Хората са оставени сами да понасят последствията.

Този модел на безхаберие в управлението е не само вреден, той е нетърпим вече.

Настояваме за бърза и адекватна реакция от компетентните органи за преодоляване на последствията от наводненията  и реално обезщетение за потърпевшите граждани. Държим за предприетите мерки да бъде информирана обществеността ни в най-кратки срокове.