Общинските съветници от БСП отправят конкретно предложение за финансово стимулиране за новородени деца в община Бургас. В своите доводи те посочват, че с решение на Общински съвет – Бургас от 26.01.2021 г. се прие „Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас“. Съгласно цитирания нормативен документ, средствата, предвидени за изплащането на еднократния финансов стимул, се залагат в бюджета за съответната година.

„Във връзка с всичко споменато дотук, ние от групата на БСП в Общински съвет – Бургас предлагаме минимална сума за финансово стимулиране, съгласно Правилника, в размер на 500 лв. и стъпка в размер на 250 лв. за пропорционалното им нарастване, съгласно чл. 10, ал. 2 от същия Правилник. Очакваме предложението ни да бъде взето предвид при изготвянето на Бюджет 2021 на Община Бургас”, заявяват общинските съветници.