Да се разкрие 24-часова телефонна линия,  както и 24-часов чат с възможност за видео разговор за оказване на психологическа подкрепа на жителите на община Бургас. Това предлага общинският съветник от БСП Васил Иванов.  В своя докладна записка той посочва, че вследствие епидемиологичната обстановка в страната, предизвикана от Covid-19, много наши съграждани са подложени на огромен стрес. „Страховете за здравето и живота определят ежедневието, мислите и действията на мнозина от нас. Това несъмнено оказва влияние върху влошаването на менталното ни здраве. Вярвам, че справянето с емоционалното прегаряне и подобряването на психично -здравния статус в този момент е от особена важност”, заявява Васил Иванов.

Психичното здраве на хората не трябва да бъде разглеждано като по-малко рисково и трябва да е приоритетно за справяне с пандемията, се казва още в докладната.  „Според скорошно мащабно проучване 1 от 5 с Covid-19 развива психично заболяване 90 дни след разболяването. Хората губят психическа устойчивост и от страх държат да  постъпят в лечебно заведение, което често не се налага, а това от своя страна създава следващ голям проблем с липса на места в болниците”, подчертава още общинският съветник.

Освен докладната, Васил Иванов отправя и питане до кмета на Бургас – Може ли Община Бургас да осигури безплатна специализирана психологическа подкрепа на бургаските лекари и здравни работници? „Те работят без прекъсване, с удължено работно време, спят в болниците или са отделени от семействата си и са на предела на своите възможности, като не малка част от тях излизат в неплатен отпуск или напускат своите работни места. Животът ни зависи от тяхното физическо и ментално здраве и за да можем да подобрим средата им на работа, смятам, че е необходимо Община Бургас да вземе незабавни мерки като им осигури психологична подкрепа”, казва Иванов.