„Недопустимо е да се раздават пари с един неясен и неуреден акт на Министерски съвет”. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България” Николай Тишев по време на обсъжданията на Закона за публичните финанси. „През последните 10 години огромни суми държавни пари се дават безконтролно от министър-председателя Борисов”, припомни той и даде пример с бюджета за 2019 г., където при утвърдени от парламента над 13 млрд. лв. разходи, след това с постановления на правителството са преразпределени 4,5 млрд. лв., което е над една трета от всички разходи в Бюджета.

За да се сложи край на този порочен процес, БСП предлага извънредните разходи на Министерски съвет да бъдат сведени до 1% от разчета на приходите, като всички останали разходи трябва да минават като актуализация през парламента.

БСП предлага и да отпадне чл. 55а от Закона за публичните финанси, който дава възможност на Министерски съвет, по свое усмотрение, да разпределя финансови средства към българските общини. „Например – за 2019 година с такива постановления на Министерски съвет са разпределени 347 млн. лв., от които над 200 млн. лв. за инфраструктурни проекти. По какви критерии се разпределят тези средства, кой прави анализ коя община има нужда от тях и коя не, няма никаква яснота. Явно единственият критерии, който се доказва през последните години, е „наши и ваши” общини. За нас това е отвратително отношение към българските граждани, които живеят в общини, които не са управлявани от ГЕРБ. Това е дискриминация”, заяви още Николай Тишев.