“Има ли възможност Община Бургас финансово да стимулира персонала си от „първа
линия“ с една минимална работна заплата?” – такова питане отправя общинският съветник от БСП Христо Панайотов.

От началото на 2020 година Община Бургас, освен предвидените мерки в Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., въведе и редица допълнителни мерки на своя територия, с цел защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка. Според общинският съветник, извън списъка на тези мерки са останали всички общински служители, работещи на „първа линия“ и имащи директен контакт с възможни виросоносители.

“Епидемията, предизвикана от COVID-19, се връща с пълна сила в така наречената
„втора вълна“ и това ще доведе до повишаване на риска пред тях. Ето защо смятам, че е необходима допълнителна финансова подкрепа за тяхната работа”, посочва Панайотов.