Каква е готовността на училищата за откриване на учебната 2020-2021 година? Този въпрос отправя общинският съветник от БСП Стоян Коларов към зам.-кмета на Община Бургас Йорданка Ананиева.

„Наближава 15 септември и хиляди ученици в община Бургас ще пристъпят отново през училищния праг. Вследствие на COVID-19 пандемията настъпиха трайни промени в почти всички сфери на човешкия живот. В момента ученици, учители и родители са притеснени готови ли сме да започнем с учебния процес и какви мерки ще се предприемат за опазване на учениците, учителите и служители в училищата”, посочва Коларов.

В тази връзка той задава и други два въпроса – Какви предпазни мерки са взети във връзка с COVID-19? (изолатори, безплатни маски за учениците, дезинфекция, пропускателен режим, стъпаловиден график на учебни занятия и т.н.);  При повторно дистанционно обучение, има ли информация каква част от учениците и учителите не разполагат с технически устройства за провеждане на учебните занятия и каква е възможността за осигуряването им на такива?